KEISTUOLIŲ TEATRO MODERNIZAVIMAS / ES parama (įgyvendinami projektai)

 

2018 m. rugsėjo 18 d. biudžetinė įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt) ir VšĮ „Vilniaus Keistuolių teatras" (projekto vykdytojas- www.keistuoliai.lt) pasirašė projekto „Keistuolių teatro modernizavimas" Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0013finansavimo ir administravimo sutartį.Bendra projekto vertė - 4106140, 00 euro. Projekto įgyvendinimui skiriama 4106140, 00 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo.


Projekto poreikis. Projekto problema- kultūrinių paslaugų prieinmumo, kokybės ir įvairovės trūkumas, kuris tiesiogiai įtakoja esamus lankytojų srautus, neleidžia pritraukti papildomų lankytojų srautų Keistuolių teatre. Problemą lėmė sumažėjusi kultūrinių renginių pasiūla objekte dėl netinkamos, pasenusios infrastruktūros.

 

Keistuolių teatre mažėja renginių pasiūla, nes pasenusi teatro infrastruktūra ir materialinė bazė neleidžia pasiūlyti spektaklių, įvairesnių kultūrinių paslaugų. Teatro pastatatas yra tiek architektūriškai, tiek technologiškai pasenęs, energetiškai neefektyvus, patalpos niekuomet nebuvo pritaikytos tipinei teatro veiklai. Turima įranga, kuri yra pritaikyta teatro vaiklai, yra pasenusi, teikiant kultūrines paslaugas stokojama šiuolaikinių technologijų, tokių kaip vaizdo projekcijoms pritaikytos įrangos, multimedijos įrangos, modernaus apšvietimo ir įgarsinimo, kitos su teatro veikla susijusios įrangos. Esant technologinės bazės trūkumui, statant, rodant spektaklius iškyla įvairių apribojimų ir suvaržymų, susijusių ne su kūrybinio potencialo stoka, o su galimybėmis jį realizuoti. Taip pat veiklos požiūriu daugelis įdėjų, kūrybinių bendradarbiavimo projektų žlunga dėl esamos patalpų ir technikos būklės.

 

Pagrindinis projekto tikslas - padidinti esamų renginių skaičių ir pasiūlyti papildomų, naujų renginių, tuo pačių padidinti tikslinių grupių srautus.


Projekto vykdymo metu bus atnaujinta Keistuolių teatro infastruktūra, atliktas Keistuolių teatro, esančio Vilniuje, Laisvės pr. 60 (unikalūs Nr. 1098-4004-9078:0003, 1098-4004-9056:0012, 1098-4004-9056:0001, 4400-4750-7937:5577, 4400-4785-2838:9105), kapitalinis remontas, įsigyta ir sumontuota šiuolaikinė, numatytoms paslaugoms teikti būtina technika ir baldai. Įgyvendinus projektą, bus pasiūlytos šios kultūrinės paslaugos: sektakliai vaikams ir suaugusiems, studnetų spektakliai, laboratorijos- spektakliai, eksperimentiniai projektai, neįgaliesiems skirti renginiai, edukaciniai užsiėmimai, teatrinės studijos.

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

1. Atnaujinta Keistuolių teatro, esančio Vilniuje, Laisvės pr. 60 (unikalūs Nr. 1098-4004-9078:0003, 1098-4004-9056:0012, 1098-4004-9056:0001, 4400-4750-7937:5577, 4400-4785-2838:9105) vidus ir išorė-kapitalinis remontas, įsigyta ir sumontuota šiuolaikinė, numatytoms paslaugoms teikti būtina technika ir baldai..

 

Planuojama, kad po projekto įgyvendinimo sukurta infrastruktūra ir atnaujintos Keistuolių teatro patalpos taps patrauklios, leis pasiūlyti naujas, įvairiapusiškas, prieinamas kultūrines paslaugas, kurios pritrauks daugiau lankytojų. Taip bus prisidedama prie tikslinių grupių narių laisvalaikio įvairovės, kultūrinio sąmoningumo didinimo, patrauklių sąlygų saviraiškai. Padidėjus teatro funkcionalumui bei patrauklumui, išaugs ir lankytojų srautai. Įgyvendintas projektas didins kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę, kokybę, skatins Vilniaus ir visos Lietuvos gyventojų susidomėjimą scenos menais.


Projekto vadovas - VšĮ „Vilniaus keistuolių teatro" steigėja Ilona Balsytė, tel. (8 65571717), el. paštas ilonabalsyte@gmail.com, keistuoliai@keistuoliai.lt.

 

Parengė Prodiuserė Milda Kuzmič- Petrauskienė.

 

Informaciją atnaujino: VšĮ „Vilniaus Keistuolių teatras", www.keistuoliai.lt
Informacija atnaujinta: 2020-08-26 23:26

 

 Naujienų prenumerata